Shin-ichiro Tokunaga & Gen Matsuda Guitar Recital (Tokushima)

18:00, Saturday, August 19, 2023
Fureai Kenko-kan Hall, Tokushima City ⇒ACCESS

<PERFORMERS>
Shin-ichiro Tokunaga, guitar
Gen Matsuda, guitar

<PROGRAM>
– Sérgio Assad : Summer Garden
– Robert Schumann : Kinderszenen (arr. Ken Shibata)
– Toru Takemitsu : Dodesukaden (arr. Daisuke Suzuki)
– Ennio Morricone : Nuovo Cinema Paradiso (arr. Daisuke Suzuki)

<CONTACT>
Tel. 088-631-7893