Shin-ichiro Tokunaga & Gen Matsuda Guitar Recital (Kochi)

14:00, Sunday, August 20, 2023
Akatsuki-kan Lecture Hall (Kuroshio Town, Kochi)⇒ACCESS

<PERFORMERS>
Shin-ichiro Tokunaga, guitar
Gen Matsuda, guitar

<PROGRAM>
– Sérgio Assad : Summer Garden
– Robert Schumann : Kinderszenen (arr. Ken Shibata)
– Toru Takemitsu : Dodesukaden (arr. Daisuke Suzuki)
– Ennio Morricone : Nuovo Cinema Paradiso (arr. Daisuke Suzuki)

<CONTACT>
ATOM HANDS  Tel. 090-7785-9005