GENSHO – Gen Matsuda X Setsuhi Shiraishi

15:30, Monday, July 17, 2023
Parsleysage (Tokyo)

<PERFORMERS>
Setsuhi Shiraishi, calligraphy
Gen Matsuda, guitar